بله گالری سنجاق به شکل روزانه قیمت تمام محصولات در وب سایت خود را بررسی و به روز رسانی می کند.

پس از تحویل کالا تا ۷ روز امکان فقط تعویض وجود دارد .

در صورت وجود مشکل در سایز میتوانید به یکی از شعب سنجاق مراجعه کنید و یا با تماس با گالری سنجاق هماهنگی های لازم را  برای دریافت ، تصحیح و ارسال کالا انجام دهید.

با تماس با گالری سنجاق میتوانید این موضوع را پیگیری کنید و تیم وب سایت گالری سنجاق هماهنگی لازم را جهت دریافت، تصحیح و ارسال کالا را در اسرع وقت انجام  خواهد داد.